MONTAŽNI RETROPULTEVI

Koriste se tamo gdje korisnik već ima postojeći korpus pulta ili retropulta, a želi ugraditi hlađeni dio ispod postojeće radne plohe ili gdje je, zbog uskih stepeništa, nemoguće unijeti gotovi retropult u željeni prostor.
Na raspolaganju su temperaturni režimi t = -2/+8 °C i t = -10/-25 °C, ovisno o proizvođaču.

Rashladni uređaji punjeni su ekološki prihvatljivim rashladnim medijima, a termoizolacija prozvedena u skladu sa zahtjevima međunarodnih ekoloških Protokola.

Za dodatna pojašnjenja, molimo Vas da nas kontaktirate prema podacima u poglavlju „KONTAKT“.