ODOZGO OTVORENI HLADNJACI

Rashladni uređaji punjeni su ekološki prihvatljivim rashladnim medijima, a termoizolacija prozvedena u skladu sa zahtjevima međunarodnih ekoloških Protokola.

Osim gore prikazanih hladnjaka, na raspolaganju je široka paleta odozgo otvorenih hladnjaka, raznih tehničkih značajki.

Za dodatna pojašnjenja, molimo Vas da nas kontaktirate prema podacima u poglavlju „KONTAKT“.