PRODAJNE RASHLADNE VITRINE

Predviđene su za prodaju svih vrsta namirnica. Proizvode se raznih širina i dubina, vidljivih na presjecima pojedinog modela u galeriji. Boje fasade su prema RAL ljestvici proizvođača, ali su moguće i druge boje, te oslikavanje vitrine po želji kupca. Sa strane prodavača, vitrine imaju hlađeni box, zatvoren s hladioničkim vratima. Broj hladioničkih vrata ovisi o duljini vitrine.
Na raspolaganju je i dodatna oprema : šiber stakla, dodatna staklena polica u nadgradnji vitrine, pregradno staklo, radna ploha od različitih materijala itd.
Rashladni agregat ugrađen je u vitrini, otapanje i isparavanje kondenzata je automatsko.

Rashladni uređaji punjeni su ekološki prihvatljivim rashladnim medijima, a termoizolacija prozvedena u skladu sa zahtjevima međunarodnih ekoloških Protokola.

Za više podataka i detaljniji opis, molimo Vas da nas kontaktirate prema podacima u poglavlju „KONTAKT“.