HLADNJACI ZA VINA

Namijenjeni su za hlađenje i izlaganje kvalitetnih sortnih vina na odgovarajućoj temperaturi, kako bi se postigao najbolji okus kvalitete vina. Na raspolaganju su hladnjaci za vina sa 1,2 ili 3 temperaturne zone u istom hladnjaku.

Rashladni uređaji punjeni su ekološki prihvatljivim rashladnim medijima, a termoizolacija prozvedena u skladu sa zahtjevima međunarodnih ekoloških Protokola.

Osim gore prikazanih hladnjaka, na raspolaganju je široka paleta hladnjaka, raznih tehničkih značajki.

Za dodatna pojašnjenja, molimo Vas da nas kontaktirate prema podacima u poglavlju „KONTAKT“.