HLAĐENI I ZAMRZAVAJUĆI RETROPULTEVI – ODVOJENI AGREGAT

U gore prikazanoj galeriji, prikazan je samo dio hlađenih i zamrzavajućih retropulteva, koji mogu imati rashladni uređaj odvojen od korpusa retropulta, ukoliko je okolina u koju je isti smješten, previsoke temperature da bi rashladni uređaj mogao nesmetano i ispravno raditi.
Kondenzacijska jedinica može se smjestiti na max. udaljenost 5 do 10 m od korpusa retropulta, ovisno o proizvođaču.
Na raspolaganju su retropultevi za različite temperaturne režime rada, od t = 0/+ 10 ° C, do t = -10/- 25 ° C. Proizvode se raznih dimenzija, sa 1,2,3 ili 4 hladioničkih vrata, ovisno o modelu i proizvođaču.

Rashladni uređaji punjeni su ekološki prihvatljivim rashladnim medijima, a termoizolacija prozvedena u skladu sa zahtjevima međunarodnih ekoloških Protokola.

Za više podataka i detaljniji opis, molimo Vas da nas kontaktirate prema podacima u poglavlju „KONTAKT“.