VITRINE ZA SLASTICE

Osim vitrina istaknutih u galeriji slika, u ponudi je još i široka paleta rashladnih vitrina za slastice.
Rashladni uređaji punjeni su ekološki prihvatljivim rashladnim medijima, a termoizolacija prozvedena u skladu sa zahtjevima međunarodnih ekoloških Protokola.

Za više podataka i detaljniji opis, molimo Vas da nas kontaktirate prema podacima u poglavlju „KONTAKT“.